• Kan revisor være til nytte ved konkursprediksjon? 

      Crnalic, Sejla; Melby, Kari-Anne (Master thesis, 2014)
      I denne avhandlingen har vi undersøkt hvilke faktorer som kan være med på å forklare en konkurs. Vi har sett på økonomiske variabler, i form av nøkkeltall, og revisors vurdering av fortsatt drift-forutsetning. Vår ...