• Motivasjon i frivillig arbeid 

      Tveit, Terese Togstad (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven handler om faktorer som har innvirkning på motivasjonen til individer i frivillig arbeid, og da spesifikt motivasjonen til speiderlederne i Norges speiderforbund. Det avdekkes faktorer som fører til ...