• Corporate governance, revisjonskvalitet og verdirelevans 

      Mustafapur, Wafa (Master thesis, 2014)
      De siste årenes regnskapsskandaler har ført til et økt fokus på ledelsens manipulering av regnskapene. Dette har blant annet ført til lovreguleringer og anbefalinger rundt styrets og revisorutvalgets uavhengighet og ...