• Lean i norske bedrifter 

      Christoffersen, Kjetil (Master thesis, 2014)
      Bakgrunnen for denne studien har vært å undersøke hvordan bedrifter går frem for å implementere lean, hvordan implementeringsprosessen har vært, hvilke utfordringer bedriftene har møtt og hvilke erfaringer de sitter igjen ...