• Læring og kunnskapsoverføring i organisasjoner med mye taus kunnskap 

      Christiansen, Eirik Robert (Master thesis, 2016)
      Denne oppgaven er utført som en del av mastergradstudiet i industriell økonomi med sidetittel siviløkonom på Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeidet i studien er gjennomført med hjelp fra to av Husum Gruppen sine Sport 1 butikker ...