• Nettverk og samarbeid i kulturhusbransjen 

      Bjerke, Knut André (Master thesis, 2016)
      Nettverk og relasjoner forstås i dag som betydningsfulle for virksomheters ytelse, og etter snart 30 års forskning har det vokst frem teorier som forklarer dette innenfor ulike kontekster og bransjer. Denne masteravhandlingen ...