• Hvordan opplever og utvikler et team i barnehagen kunnskap? 

      Arvesen, Katrine (Master thesis, 2019)
      Problemstillingen er: "Hvordan opplever og utvikler et team i barnehagen kunnskap"? For å belyse dette ønsker jeg å se på hvordan barnehagens kunnskapsutvikling henger sammen med utviklingsprosesser. Jeg har da valgt meg ...