• Substantivbøying i to mellomspråkstekster. 

      Gui, Heidi (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er skrevet innen fagfeltet norsk som andrespråk og omhandler hvilke utfordringer en innlærer står overfor i mellomspråksfasen når innlærerspråket er norsk, og utgangspunktet er henholdsvis vietnamesisk ...