• Ensomme elever og frafall skolen 

   Paulsen, Hege (Master thesis, 2019)
   Frafall er et stort problem i norsk skole og får mye oppmerksomhet i media og blant politikere. Forskning viser at de med lav utdanning eller avbrutt videregående utdanning sliter på arbeidsmarkedet, og dette går i arv. ...
  • Psykososialt arbeidsmiljø og mestringsforventning blant sykepleiere i psykiatrien 

   Bredrup, Ole-Jakob (Master thesis, 2008)
   Tittel: Psykososialt arbeidsmiljø og mestringsforventning blant sykepleiere i psykiatrien. Formål: Studien har til hensikt å øke kunnskapen om sykepleiere i psykiatriens opplevelse av sitt arbeidsmiljø og å se hvilken ...