• Helsefremmende arbeid og sykepleie : en diskursanalyse 

      Heiberg, Ingrid Gilje (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
      Spørsmålet som stilles i denne rapporten er: Hvor står det helsefremmende perspektivet i norsk sykepleie? Metodologisk kombineres Webers bruk av idealtyper med en Foucault-inspirert diskursanalyse. Den sykepleiefaglige ...