• Få innsikt i de små opprør. 

      Eskedal, Linn (Master thesis, 2019)
      Tema for masteroppgaven er negativ sosial kontroll og begrensninger av unges frihet blant jenter med krysskulturell oppvekst i Norge. Negativ sosial kontroll er et aktuelt tema fordi det er en økning av henvendelser med ...