Now showing items 21-23 of 23

  • Flerspråklighet som ressurs. 

   Ulstrup, Elin (Master thesis, 2018)
   Flerspråklighet som ressurs er oppgavens tema ut i fra aktualiteten i samfunnet og egeninteresse. Tallene fra Udir viser at 17% av barna i barnehagen er flerspråklige (2017a). I rammeverket til barnehagelærerne står det ...
  • Pedagogiske prinsipper og brytninger 

   Gryting, Kjetil; Wedø Tronvoll, Åse (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven handler om hva barnehagelærere vektlegger i sine fortellinger og betraktninger om pedagogikk. Fortellinger og betraktninger fra et verksted med barnehagelærere utlegges og fortolkes i lys av ideen om ...
  • Profesjonell kjærlighet. 

   Wium, Eli (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om den profesjonelle kjærligheten i forhold til mangfold og inkludering. Denne kunnskapen kan være nyttig både for barnehagelærer og nye nasjonale styringsdokumenter ...