• Pedagogiske prinsipper og brytninger 

      Gryting, Kjetil; Wedø Tronvoll, Åse (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven handler om hva barnehagelærere vektlegger i sine fortellinger og betraktninger om pedagogikk. Fortellinger og betraktninger fra et verksted med barnehagelærere utlegges og fortolkes i lys av ideen om ...