• Energiforbruk ved CO2-fjerning fra gasskraftverk 

      Vamraak, Kristin Marie (Master thesis, 2010-08-26)
      Bygging av gasskraftverk i Norge er et aktuelt tema. Gasskraftverk slipper ut betydelige mengder CO2 som det av miljøhensyn er ønskelig å redusere. I den senere tid har det blitt vurdert ulike metoder for å redusere utslipp ...