• Bygge broer for å mestre livet 

      Valla, Lisbeth (Master thesis, 2021)
      I lys av utviklingen i samfunnet har skolen blitt et sted hvor det er viktig å være og ikke bare et sted for å lære. Etter 15 år som miljøterapeut på en barneverninstitusjon, har jeg erfart og observert hvordan målgruppen ...