• Kalsinering i en elektrisk varmet drop tube kalsineringsreaktor 

      Usterud, Martin Hagenlund (Master thesis, 2021)
      I et moderne sement ovn-anlegg er det kalsinering av CaCO3 som er hovedårsaken til CO2 utslipp. Omtrent 70 % av CO2 gassen blir skapt ved kalsinering, mens resten kommer fra forbrenning av drivstoff. Elektrifisering av ...