• #Selfie : Personlige ytringer i det globale rom 

      Undrum, Linda Victoria Moland (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven har jeg utført en analyse av 100 selfier som ble publisert på bildedelingstjenesten Instagram den 17.02.2015. Selfiene består av både bilde og verbaltekst og defineres dermed som sammensatte, eller ...