• Minoritetsforeldres møte med barnevernet 

      Krasniqi, Hazbije; Tangerås, Camilla (Master thesis, 2016)
      Tema for denne masteroppgaven er minoritetsforeldre og det norske barnevernet. Vi har tatt utganspunkt i hvilke erfaringer foreldrene opplever i møtet med barnevernet. Bakgrunnen for valg av tema er vår interesse på ...