• Hvilket klima har vi for innovasjon på seksjonsnivå i sykehus? 

      Rafaelsen, Line Theodor; Sandvik, Roy (Master thesis, 2021)
      Det stilles stadig strengere krav og forventninger til god og effektiv helsehjelp i det norske samfunn. Dette fordrer en vedvarende utvikling i sykehustjenester, og hvordan dette organiseres og driftes. Det arbeides med ...