• Ensomme elever og frafall skolen 

      Paulsen, Hege (Master thesis, 2019)
      Frafall er et stort problem i norsk skole og får mye oppmerksomhet i media og blant politikere. Forskning viser at de med lav utdanning eller avbrutt videregående utdanning sliter på arbeidsmarkedet, og dette går i arv. ...