• Treneratferd og utøvers motivasjon i orientering 

      Olaussen, Anders Felde (Master thesis, 2021)
      Denne studien undersøker forholdet mellom treneratferd og utøvers motivasjon i orientering. Overordnet problemstilling er: I hvilken grad er det en sammenheng mellom treners atferd og motivasjon hos utøvere i orientering? ...