• Filosofisk dialog som skoleutvikling: Et bidrag til det grønne skiftet? 

      Marcussen, Eirik Hæreid (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven ser på sammenhenger mellom filosofiske dialoger og bærekraftig helskoleutvikling og baserer seg på resultatene fra kvalitative undersøkelser av et skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet er et aksjonsforskningssamarbeid ...