• Digitale gjennomføringer som driver for demokratisk innovasjon 

      Magnussen, Hege Iren Føhr; Paulsen, Elisabeth Skjæveland (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen handler om styrking og utvikling av lokaldemokratiet i en kommune med vedtak om kommunesammenslåing. Nye Tønsberg kommune har et vedtak om å styrke lokaldemokratiet, motivere til deltagelse og medvirkning. ...