• Er konklusjonen i revisjonsberetningen en indikator på regnskapskvalitet? 

      Vollan, Håkon André; Langestrand, Gina (Master thesis, 2015)
      Forholdet mellom regnskapskvalitet og revisjonsberetning er et område det ikke finnes mye forskning på, og vi har ikke funnet en eneste studie som tar for seg dette forholdet på norske foretak. På bakgrunn av dette synes ...