• Informasjonssikkerhetskultur i bank : En case-studie om leders betydning 

      Langelid, Tonje; Røtterud, Viktoria (Master thesis, 2020)
      Den teknologiske utviklingen har ført til endringer i norsk bank- og finansnæring, og har gjort informasjonssikkerhet til en viktig del av arbeidet. Sikkerhetsbruddene har større konsekvenser enn tidligere, og etableringen ...