• Politiske kjennetegn ved ROBEK-kommuner 

      Lalim, Ivar Bjørnøy (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven undersøker jeg politiske kjennetegn ved ROBEK-kommuner. Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er det lovregulerte virkemiddelet staten har for å kontrollere kommunenes budsjett, økonomiplan ...