• Robust idretts-selvtillit 

      Immerstein, Oscar (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne studien er å undersøke fenomenet robust idretts-selvtillit i en fotballspesifikk kontekst ved hjelp av mentaltrenere. Oppgaven forsøker å belyse samt øke forståelsen av robust idretts-selvtillit i fotball ...