• Facebook Ergo Sum 

      Skogstad, Bjørn Einar; Gården, Knut Eirik (Master thesis, 2012)
      I avhandlingen har vi sett nærmere på forbrukeres relasjon til merker de har tatt et aktivt valg om å følge på Facebook, samt omstendighetene rundt hvorfor de følger merket. Vi har videre undersøkt hva som skjer med en ...