• Arabisk-språklige i Grenland : mediebruk og sosialdeltakelse 

      Fethi, Ridha (Master thesis, 2010-10-18)
      Det er generelt gjort lite forskning på innvandrernes mediebruk i Norge for å finne eventuelle sammenhenger mellom media, sosialisering, integrering, identitet og kultur. Arabisk-språklige er blant innvandrergrupper som ...