• Gruppeveiledning som metode for kompetanseheving 

   Tafjord, Benedicte Aamodt (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar for seg gruppeveiledning som metode for kompetanseutvikling i barnehagen. Problemstillingen er: På hvilke måter kan veiledere i gruppeveiledning bidra til kompetanseutvikling hos personalet ...
  • Man blir jo rikere av det. Veiledningsordningen som et praksisfellesskap 

   Bakke, Inga Arnesdatter (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Jeg har i denne avhandlingen valgt å se profesjonskvalifisering fra et longitudinelt perspektiv. Det innebærer all læring og erfaring en person tilegner seg i de forskjellige kontekstene vedkommende opererer ...
  • Oppdrag trivsel En analyse av trivselsbegrepet i rammeplanen for barnehage 

   Sørum, Rannveig Hunskaar (Master thesis, 2021)
   Barns rett til å trives i barnehagen er forankret i barnehageloven(2005) og rammeplan for barnehagen, innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017). Med ett nytt kapittel som ble satt i kraft 1. januar 2021 og omhandler ...