• Innsatsestimeringsnøyaktighet i Software-utvikling 

      Bålerud, Lene Marie Eker; Egilsdottir, Dagmar (Master thesis, 2019)
      Dagens verden gjennomgår rask teknologisk utvikling og blir i økende grad avhengig av Software-systemer. Ved utviklingen av slike systemer er innsatsestimater av stor betydning da de legger grunnlaget for prosjektrammene. ...