• Slipp tegneserieromanen inn! 

      Næss, Wendy Byvold (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven blir tegneserieromanens vei inn i klasserommet tråkket opp. Gjennom oppgaven søker jeg å finne svar på følgende overordnede problemstilling: Hvilket potensial ligger det i å lese og arbeide med tegneserieromaner ...