• Hva kjennetegner verdiskapingen i norsk idrett og hvor stor er den? 

      Aanonsen, Mats Dahl (Master thesis, 2016-01-20)
      Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er å undersøke verdiskapingen på idrettsfeltet. Hva som menes med verdiskaping er omforming av ressurser til produkter for å direkte eller indirekte dekke behov. Gjennom å definere ...