Show simple item record

dc.contributor.authorTangen, Mette
dc.date.accessioned2013-01-11T13:35:14Z
dc.date.available2013-01-11T13:35:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149247
dc.description.abstractMin masteroppgave tar utgangspunkt i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS), et prosjekt initiert av Vestfold fylkeskommune. AKS er et kulturelt tilbud til organisasjoner og bedrifter i Vestfold, hvor deltakerne får kulturopplevelser av høy kvalitet. Også partene i arbeidslivet er involvert i dette, og deres visjon er at kultur på arbeidsplassene kan føre til mer trivsel, kreativitet og innovative medarbeidere. Det er spesielt av interesse å se om Aks’ virksomhet kan ha betydning for psykososialt arbeidsmiljø, ved at prosjektets har hatt intensjoner om å skape mer attraktive arbeidsplasser og øke fellesskapsfølelsen mellom ansatte og arbeidsgivere. Dette er ganske ambisiøse målsetninger, og i min undersøkelse utfordrer jeg disse ambisjonene ved å foreta en kvalitativ analyse innenfor to av virksomhetene som er deltakere i prosjektet. Her spør jeg etter om AKS har hatt betydning for deres arbeidsmiljø, og om det kan anses som et velegnet arbeidsmiljøtiltak. I forlengelsen av dette, setter jeg fokus på norsk kulturpolitikk og den kraftige veksten kulturnæringen har hatt siden år 2000. Endrede samfunnsforhold og raskt voksende teknologisk utvikling har skapt vanskelige kår for utøvere innenfor kunst- og kulturfeltet. Norsk kulturpolitikk har lagt føringer for å legge til rette for at fylkeskommuner skal kunne bli regionale utviklingsaktører. Her er samarbeid mellom kultur og næring en nøkkelfaktor, og det har derfor vært i min interesse å se om det i utgangspunktet har vært norsk kulturpolitikks intensjon å fremme arbeidsmiljøforholdene for andre næringer enn sin egen. AKS jobber tett med næringslivet, og kan tegne som et eksempel på hvordan kultur og næring samarbeider per i dag. Det interessante er å få mer kunnskap om hvem som drar størst utbytte av dette, kultur- eller næringslivet, og her kan deltakere i AKS-prosjektet være gode bidragsytere. I dag pågår det en debatt om hva samfunnet somhelhet får igjen av denne storstilte kultursatsingen. Myndighetene har derfor satt ned et utvalg for å se på effekten av kultursatsingen, og mens dette blir utredet fortsetter kulturkonsumet i norsk næringsliv å vokse kraftig.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Vestfoldno_NO
dc.subjectarbeidsmiløno_NO
dc.subjectkulturno_NO
dc.titleMellom arbeidsmiljøtiltak og proaktiv kulturpolitikk : en kvalitativ studie av arbeidslivets kulturseilas - et prosjekt initiert av Vestfold fylkeskommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record