Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeiberg, Ingrid Gilje
dc.date.accessioned2008-10-17T10:53:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7860-203-4
dc.identifier.isbn82-7860-204-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149162
dc.description.abstractSpørsmålet som stilles i denne rapporten er: Hvor står det helsefremmende perspektivet i norsk sykepleie? Metodologisk kombineres Webers bruk av idealtyper med en Foucault-inspirert diskursanalyse. Den sykepleiefaglige diskursen deles inn i nye kategorier; tre idealtyper av sykepleiere, den behandlingsorienterte ”handle-for” sykepleieren, den omsorgsorienterte ”være-hos” sykepleieren og til slutt den helseorienterte ”fremme-helse” sykepleieren. Videre beskrives hvordan disse representerer hovedstrømninger i den historiske utviklingen av sykepleiefaget, og hvordan idealtypene fremkommer i tre nasjonale læreplaner for sykepleieutdanningen; vilkårene fra 1967 og rammeplanene fra 1987 og 2004. Analysen bekrefter at helsefremmende arbeid ikke har en dominerende plass i den sykepleiefaglige diskursen. Denne retningen er forholdsvis ukjent eller utydelig som rendyrket form i sykepleietekster. Den siste delen av oppgaven diskuterer begrensninger og muligheter for en styrking av helsefremmende arbeid i sykepleie.en
dc.format.extent397559 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseries6/2007en
dc.subjecthelsefremmende arbeiden
dc.subjectsykepleieen
dc.titleHelsefremmende arbeid og sykepleie : en diskursanalyseen
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer revieweden
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel