Show simple item record

dc.contributor.authorKouwenhoven, Siren Eriksen
dc.contributor.authorKirkevold, Marit
dc.date.accessioned2014-02-17T09:03:46Z
dc.date.available2014-02-17T09:03:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKouwenhoven, S. E., & Kirkevold, M. (2013). Å leve med depresjon etter hjerneslag. Sykepleien Forskning, 8(4), 334-342. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0134no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142431
dc.description.abstractBakgrunn: Depresjon er et svært utbredt og alvorlig fenomen etter hjerneslag, men fenomenet er ofte oversett i praksis. Forskningen på depresjon etter slag har i stor grad fokusert på forekomst, årsaker, assosierte faktorer, utviklingsmønster og behandling. Man har i liten grad sett på de levde erfaringene med fenomenet. Hensikt: Hensikten med studien er å presentere en samlet beskrivelse av forløpet for depresjon etter hjerneslag fra akuttfase til 18 måneder etter slaget. Metode: Studien har et longitudinelt, deskriptivt design og er basert på gjentakende dybdeintervjuer med ni deprimerte slagrammete. Intervjuene er analysert i et hermeneutiskfenomenologisk perspektiv. Resultat: Depressive symptomer og konsekvensene etter slaget er vevd sammen og derfor vanskelig å skille. Erfaringen med å håndtere, leve med og akseptere tap var essensiell, og depresjonssymptomene ble forstått, beskrevet og forklart med utgangspunkt i det som var tapt etter slag. Konklusjon: Depressive symptomer etter slag kan være en sorgreaksjon. Livssituasjon, grad av nedsatt funksjon, samt sosial kontekst kan påvirke hvordan depresjonen endrer seg over tid. To sårbare grupper pekte seg ut: Eldre som lever alene og yngre med forpliktelser i forhold til arbeid, økonomi, familieliv og barn.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthjerneslagno_NO
dc.subjectdepresjonno_NO
dc.subjectrehabiliteringno_NO
dc.subjectsorgno_NO
dc.titleÅ leve med depresjon etter hjerneslagno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber334-342no_NO
dc.source.volume8no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue4no_NO
dc.identifier.doi10.4220/sykepleienf.2013.0134
dc.identifier.cristin1076666


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record