Show simple item record

dc.contributor.authorGran, Siv Venke
dc.contributor.authorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.authorLandmark, Bjørg Th.
dc.date.accessioned2014-02-17T09:01:10Z
dc.date.available2014-02-17T09:01:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGran, S. V., Grov, E. K., & Landmark, B. T. (2013). Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Sykepleien Forskning, 8(3), 220-230. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0090no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142425
dc.description.abstractBakgrunn: Internasjonale og nasjonale studier viser at forekomsten av smerter hos eldre ved sykehjem varierer mellom 20 prosent og 80 prosent. Smerter hos eldre blir ofte underrapportert og underbehandlet og assosieres med redusert livskvalitet og økt avhengighet av andre. Komplekse sykdomsbilder gjør smertevurdering hos eldre spesielt utfordrende. Dessuten rapporterer eldre sjelden smerte, dels fordi smerte er vanskelig å beskrive, dels fordi smerter knyttes til det å bli gammel. Hensikt: Hensikten med studien er å beskrive smerteintensitet, lokalisasjon og behandling over tid ut fra et pasientperspektiv hos eldre, samtykkekompetente pasienter innlagt på sykehjem. Metode: En kvantitativ studie hvor spørreskjema ble anvendt til datainnsamling. Kartleggingsskjemaet Present Pain Intensity ble brukt for å registrere smertens intensitet, og et kroppskart ble anvendt for å kartlegge smertens lokalisasjon. Kartleggingen ble foretatt fem ganger i løpet av 14 dager. Resultater: Av 204 eldre oppga 94 (46 prosent) av dem smerte på alle fem kartleggingstidspunktene. Blant dem som oppga smerter, hadde 30 prosent smerte i ett eller to kroppsområder. Blant de respondentene som hadde sterk, intens eller voldsom smerte var det 48 prosent som hadde fått ordinert opioider. Det var ingen forskjell i smerteskår ved første smertekartlegging for henholdsvis menn og kvinner, ei heller for pasienter innlagt ved henholdsvis korttids- eller langtidsavdeling. Konklusjon: Studien avdekker at smerte er et undervurdert problem hos eldre pasienter på sykehjem. Det anbefales systematisk kartlegging av smerte over tid og tett oppfølging av behandling inkludert pasientens oppfatning av hva som hjelper.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.language.isonob
dc.subjectsmerteno_NO
dc.subjecteldreno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectkartleggingno_NO
dc.titleSmertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjemno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber220-230no_NO
dc.source.volume8no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue3no_NO
dc.identifier.doi10.4220/sykepleienf.2013.0090
dc.identifier.cristin1052129


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record