Show simple item record

dc.contributor.authorSundet, Rolf
dc.contributor.authorJohansen, Arne
dc.date.accessioned2012-06-19T07:59:21Z
dc.date.available2012-06-19T07:59:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-8290-002-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142339
dc.description.abstractBakgrunn ”Familiehjelpa” er en del av prosjektet ”Sammen for barn og unge” i Stange og er et lett tilgjengelig lavterskel tilbud for barn i førskolealder og deres familie, med høy grad av brukermedvirkning. ”Familiehjelpa” er en tverrfaglig samarbeidsmodell som skal sikre at alle utsatte førskolebarn og deres familier skal få helhetlig, samtidig og koordinert innsats i henhold til sine rettigheter og behov. Problemstilling Hensikten med denne studien er å bidra til større forståelse av bruken og nytten av KOR i Familiehjelpa i Stange. Det sentrale forskningsspørsmålet for denne evalueringsstudien er: Hvordan beskriver brukere og ansatt ved ”Familiehjelpa i Stange” bruken av KOR- skjemaer i familiesamtaler? Forskningsspørsmålet retter seg mot en evaluering av bruken av skjemaet – ikke skjemaet i seg selv som instrument Metode En metodisk operasjonalisering av dette ble gjort på to måter. Først ble en spørreskjema undersøkelse foretatt. 17 familier og 7 terapeuter, besvarte denne. Det ble utviklet separate spørreskjema for å evaluere de to skjemaene som brukes i KOR. I tillegg ble det gjort fokusgruppeintervjuer med henholdsvis brukere og ansatte for seg. Analysene av forskningsmaterialet er gjort både kvalitativt og kvantitativt. Funn De samlete funn i studien er fremstilt gjennom den kvantitative og den kvalitative delstudien. Den kvantitative delstudien gir en oversikt bruk, problem og anbefalinger vedrørende SRS og ORS. Den kvalitative delstudien utvikler kategorier og underkategorier som spesifiserer evaluering av og funksjonen til KOR - skjemaene i Familiehjelpa. Konklusjon (1) KOR-skjemaene realiserer de målsetninger som er satt for deres bruke, (2) De fungerer som samtaleredskap som bidrar til samtale prosesser som er sentrale i de beskrevne målsetninger, (3) Betydningen av forsatt bruk av disse i arbeidet ved Familiehjelpa bekreftes, og (4) KOR-skjemaene anbefales brukt i alle tjenester hvor terapeutiske samtaler og arbeid foregår.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSFPR-forskningsrapport; 3-2012
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectfamilieterapino_NO
dc.titleBruken av KOR-skjemaer i "Familiehjelpa i Stange"no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260no_NO
dc.source.pagenumber75 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record