Show simple item record

dc.contributor.authorFikerud, Kine Merethe
dc.date.accessioned2013-10-24T11:55:03Z
dc.date.available2013-10-24T11:55:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142167
dc.description.abstractStudiens hovedbidrag er å koble temaene personlige relasjoner og strategiimplementering, og vise at organisasjoner må jobbe med implementering også på relasjonsnivå. Jeg har studert kvaliteter ved personlige relasjoner i strategiimplementering, og studien har et teoretisk bidrag fordi koblingen av personlige relasjoner til strategiimplementering er spesiell og lite studert tidligere. Teori om strategiimplementering, relasjoner og tillit danner grunnlaget for studien. Dette er en komparativ studie på to videregående skoler i Buskerud fylke og det er benyttet en kvalitativ forskningstilnærming. Empirien er hentet fra åtte relativt lange intervjuer som ble tatt opp med digital båndopptager. Datamaterialet er kodet og analysert, og funnene i analysen er sett i parallell til teorien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectimplementeringno_NO
dc.subjectstrategierno_NO
dc.subjecttillit
dc.subjectpersonlige relasjoner
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleBetydningen av tillit i personlige relasjoner for strategiimplementeringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber187 bl.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record