Show simple item record

dc.contributor.authorRupic, Maja
dc.date.accessioned2013-10-24T11:54:12Z
dc.date.available2013-10-24T11:54:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142153
dc.description.abstractMed et stadig fremvoksende marked over nett, der fremdeles mange ikke fullfører sine nettbaserte transaksjoner, var hovedfokuset i denne studien å se hvorvidt noen faktorer lettere kan legge til rette for kjøp over nett. Oppgavens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i merketeori, oppfattet risiko ved forbrukeratferd, og variasjonssøkende atferd som handelsorientering. Det ble benyttet en kausal tversnittundersøkelse som forskningsdesign, der datainnsamling ble foretatt via en nettbasert spørreundersøkelse. Det oppnås signifikant støtte for tre, og delvis støtte for to av oppgavens 12 hypoteser. Studiens funn viser at for produkter som innehar attributter en forbruker vanskelig kan evaluere kvaliteten til før kjøp, er merkenavnet en relevant direkte faktor ved kjøpssannsynligheten. Men merket alene er ikke nok i lengden da det kan øke risikoen forbrukeren oppfatter ved e-handel – spesielt risiko vedrørende økonomi og produktets ytelse. Videre er oppfattet risiko et viktig aspekt ved netthandel, og den er høyere for produkter som vanskelig kan evalueres på bakgrunn av indre attributter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecte-handelno_NO
dc.subjectnetthandelno_NO
dc.subjectforbrukeratferdno_NO
dc.subjectkjøpssannsynlighetno_NO
dc.subjectrisikono_NO
dc.subjectmerkevarebyggingno_NO
dc.subjectmerkenavnno_NO
dc.subjecte-transaksjonerno_NO
dc.subjectmarkedsføring
dc.subjectStudiemarkedsføring
dc.titleKjøpssannsynlighet ved netthandel : Kjøpssannsynligheten ved netthandel sett ut i fra merkets relevans, forbrukerens oppfattede risiko, og variasjonssøkende atferdno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber236 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record