Show simple item record

dc.contributor.authorSponnich, Jan Egil
dc.date.accessioned2011-12-01T10:29:51Z
dc.date.available2011-12-01T10:29:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142141
dc.description.abstractDe siste tjue års regnskapsskandaler har ført til et økt fokus på ledelsens manipulering av regnskapene. Dette har blant annet ført til lovreguleringer og anbefalinger rundt styrets og revisorutvalgets uavhengighet og kompetanse. Oppgavens problemstilling: ”Hvordan påvirker styrets og revisjonsutvalgets egenskaper regnskapskvalitet og earnings management i norske selskaper?” Jeg har valgt å bruke selskapets periodiseringskvalitet som et mål på regnskapskvalitet og earnings management. Periodiseringskvalitet og earnings management er påvirket av ledelsens behandling av regnskapsstørrelsene. Økt periodiseringskvalitet øker regnskapets pålitelighet og gir derfor høyere regnskapskvalitet. Økt pålitelighet kan også anses å redusere sannsynligheten for earnings management. Periodiseringskvalitet måles ved hjelp av McNichols modell for periodiseringskvalitet. Mine hypoteser tar utgangspunkt i at visse egenskaper ved styret og revisjonsutvalget vil føre til bedre regnskapskvalitet og mindre earnings management. Jeg tester i alt fire egenskaper ved styret/revisjonsutvalget; størrelse, uavhengighet, aktivitet og kompetanse. Hovedkonklusjonen fra min studie er at opprettelsen av et revisjonsutvalg kan være et viktig element for å styrke styrets kontrollfunksjon i norske selskaper. En styrking av kontrollfunksjonen begrenser ledelsens muligheter for å manipulere regnskapet, og derfor øker selskapenes regnskapskvalitet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectcorporate governanceno_NO
dc.subjectregnskapskvalitetno_NO
dc.subjectearnings managementno_NO
dc.subjectprinsipal agent teorino_NO
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.subjectStudiebedøk
dc.titleCorporate governance, regnskapskvalitet og earnings management : hvordan påvirker styrets og revisjonsutvalgets egenskaper regnskapskvalitet og earnings management?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber142 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record