Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Lise
dc.date.accessioned2013-04-08T10:22:15Z
dc.date.available2013-04-08T10:22:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142139
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på et svært interessant tema innen kompetanseutvikling, som er kunnskapsdeling. Oppgaven startet med et ønske om å undersøke hva som bidrar til at ansatte i bedrifter deler kunnskap med hverandre. Da det kan være et flertall av påvirkninger ble det valgt ut følgende faktorer til denne oppgaven, IT-infrastruktur, bedriftskultur, lederstøtte, og personlighet ved ekstrovert, utnyttende og utforskende. For å gjøre oppgaven mer relevant for bedrifter var det ønskelig å undersøke hvorvidt kunnskapsdeling fører til økt jobbytelse. I tillegg var det interessant å avdekke om kvaliteten på kunnskapsdeling var en påvirkende faktor for hvorvidt kunnskapsdeling fører til økt jobbytelse. Forskningsspørsmålene som ble valgt ut til oppgaven er følgende: Hvilke faktorer fører til at ansatte deler kunnskap med hverandre? Fører kunnskapsdeling i bedriften til økt individuell jobbytelse? Har kunnskapsdelingskvalitet en innvirkning på hvorvidt kunnskapsdeling fører til økt jobbytelse? Til det empiriske grunnlaget ble det gjennomført en spørreundersøkelse i en større kunnskapsbedrift. Oppgaven inneholdt flere faktorer som påvirker hverandre i rekkefølge og representerte dermed en stimodell. Dette medførte at analysemetoden var Structural Equation Modeling, med LISREL og SPSS som verktøy. Analysen viste at 3 av 8 hypoteser fikk empirisk støtte. Den eneste faktoren som hadde en direkte effekt på kunnskapsdeling var bedriftens kultur, hvilket førte til at hypotese 3 fikk støtte. Ingen av de andre faktorene viste direkte påvirkning på kunnskapsdeling. Videre ble det vist at kunnskapsdeling har en positiv effekt på individuell jobbytelse, som bidro til støtte for hypotese 7. I tillegg avdekket analysen av kunnskapsdelingskvalitet var en moderator på forholdet mellom kunnskapsdeling og jobbytelse, og ga støtte til hypotese 8. Kunnskapsdeling er ansett som et av de viktigste områdene innenfor kunnskapsledelse. Oppgaven ønsker å gi et bidrag til forskning på kunnskapsdeling, samt knytte det opp mot jobbytelse for å styrke relevansen for norske bedrifter. Oppgaven konkluderer med at kunnskapsdeling avhenger av en velfungerende bedriftskultur, samt at kvalitetssikret kunnskapsdeling øker ansattes individuelle jobbytelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkunnskapsdelingno_NO
dc.subjectkompetanseutviklingno_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleKunnskapsdeling i bedrifter : Et bidrag til økt jobbytelse?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber109 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record