Show simple item record

dc.contributor.authorHjelseth, Tina Hagen
dc.contributor.authorDahl, Ida Marie
dc.date.accessioned2013-04-08T10:25:11Z
dc.date.available2013-04-08T10:25:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142137
dc.description.abstractInsentiver har tidligere hovedsakelig blitt gitt til bedriftens ledere. De senere årene har det også blitt mer vanlig å gi insentiver til andre, ikke-ledende ansatte. Bruken av insentiver kan ses i sammenheng med prinsipal-agent teori hvor insentiver benyttes til å styre ansattes atferd. Insentiver kan motivere ansatte til å jobbe mer effektivt og produktivt, for slik å nå bedriftens strategiske mål. Videre kan insentiver også være et positivt tiltak, som både holder på, men også tiltrekker seg nye, kunnskapsrike og effektive arbeidere. Vi har funnet lite forskning som omhandler insentivers utbredelse og økonomiske effekter, blant ikke-ledende ansatte, i Norge. Tidligere forskning har kanskje hatt mest fokus på forholdet mellom lederlønninger og bedriftens resultater. Internasjonale studier som ser hvordan ansattes insentiver påvirker den enkelte ansattes performance, tyder på at insentiver har en effekt. Ved denne masteroppgaven søker vi å finne ut hvor utbredt bruken av insentiver til ikke-ledende ansatte er i norske industribedrifter. Vi betegner ikke-ledende ansatte, som alle ansatte, uten toppleder og andre ansatte med lederansvar. Videre ønsker vi å teste hvilken effekt, bruken av insentiver har på bedriftenes finansielle prestasjoner. Vi har begrenset oss til de fem insentivene; profit sharing, goal sharing, piece rate, aksjer og aksjeopsjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinsentiverno_NO
dc.subjectbedrifterno_NO
dc.subjectprinsipal agent teorino_NO
dc.subjectStudiebedøk
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.titleInsentiver til ikke-ledende ansatte i norske industribedrifter : Utbredelse og økonomiske effekterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber116 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record