Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSomby, Tor Erik
dc.contributor.authorÅstrøm, Jonas Karlsen
dc.date.accessioned2012-08-17T11:27:50Z
dc.date.available2012-08-17T11:27:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142135
dc.description.abstractI denne avhandlingen har vi studert velkjente temaer innenfor merkelitteraturen; merkeposisjonering og merkekonseptene. Dette er den første studien på norsk som bidrar til forståelsen av sammenhengen mellom disse to fagområdene. Vårt forskningsspørsmål er: ”Hvordan påvirker ulike posisjoneringsstrategier forbrukernes oppfatning av bedriftens merkekonsept?”. For å studere temaene valgte vi å gjennomføre studien i form av et klassisk eksperiment utført på to høgskoler. Det unike ved forskningen er at det er lite forskning på effektene fra før av, i sær ikke på norske forhold. Utvikling av eksperimentet har foregått på bakgrunn av litteratur som gav oss etablerte retningslinjer for forskning og veiledning. Vi har benyttet både egenutviklede måleskalaer og tilpasset skalaer fra tidligere studier. Eksperimentet ble utført i to omganger over to uker i mars 2012, og antall subjekter var 150 (148 godkjente). Modellen vi utviklet for studien ble grunnlag for 14 hypoteser. Resultatene ble ført inn i SPSS for deretter å bli kontrollert for validitet og reliabilitet. Dernest ble dataene MANOVA-testet, beskrevet og analysert. Tre av studiens 14 hypoteser ble støttet. En fjerde hypotese fikk delvis støtte. Funnene viser at man kan påvirke det symbolske merkekonseptet ved bruk av høy pris og høy kvalitet, eller høy pris og høy kvalitet sammen med konkrete attributter som posisjoneringsstrategier, og det funksjonelle merkekonseptet gjennom bruk av en ekspert som posisjoneringsstrategi. Det er antydning til at man kan påvirke sistnevnte konsept også med en lav pris og lav kvalitet som posisjoneringsstrategi. Det som overrasker mest i studien er at vi ikke fant støtte for at man kan påvirke merkekonseptene gjennom bruk av posisjoneringsstrategiene attraktiv person eller abstrakte attributter. Vi fant heller ingenting som påvirket det opplevelsesbaserte merkekonseptet. Aller sist i oppgaven diskuterer vi de bekreftede og ubekreftede funnene, og kommer med forslag til videre forskning. Studien har begrensninger i form av blant annet antall posisjoneringsstrategier, omfang og type medium som ble benyttet. Fremtidige studier kan undersøke generaliserbarheten av våre funn.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmerkeposisjoneringno_NO
dc.subjectmerkekonsepterno_NO
dc.subjectmarkedsføring
dc.subjectStudiemarkedsføring
dc.titleEffekten av posisjoneringsstrategier på oppfattet merkekonseptno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber185 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel