Show simple item record

dc.contributor.authorGalåen, Anette
dc.date.accessioned2010-07-02T11:57:19Z
dc.date.available2010-07-02T11:57:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142123
dc.description.abstractFra og med 2005 har norske børsnoterte selskaper ført konsernregnskap etter IFRS. Oppgaven undersøker hvordan det har påvirket regnskapskvaliteten til norske foretak. Oppgavens problemstilling er: ”I hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?” Resultatene fra studien viser at regnskap ført etter IFRS har høyere verdirelevans enn regnskap ført etter NGAAP. Test av periodiseringskvalitet gir mer uklare resultater, men de antyder at IFRS-regnskap har litt høyere periodiseringskvalitet enn NGAAP-regnskap og dermed mindre earnings management. Videre viser analysene at det ikke er forskjell mellom IFRS og NGAAP når det gjelder rapportering av små positive resultater. Til slutt viser studien at NGAAP-regnskaper i større grad enn IFRS-regnskaper rapporterer store negative tap løpende i stedet for å fordele store tap over flere regnskapsperioder. Kort oppsummert tyder resultatene på at en overgang fra NGAAP til IFRS gir høyere verdirelevans og høyere periodiseringskvalitet, noe som er forbundet med høy regnskapskvalitet. På den andre siden rapporterer IFRS i mindre grad store tap løpende. I sum konkluderer studien med at overgang til IFRS har gitt høyere regnskapskvalitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectIFRSen_US
dc.subjectNGAAPen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectregnskapskvaliteten_US
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.subjectStudiebedøk
dc.titleForskjeller i rengskapskvalitet mellom NGAAP og IFRS : i hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record