Show simple item record

dc.contributor.authorSiegwarth, Cecilie Walter
dc.date.accessioned2013-10-23T11:35:09Z
dc.date.available2013-10-23T11:35:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142064
dc.description.abstractBakgrunn: Mastergradsoppgaven skal bidra til å undersøke hvilke erfaringer innlagte pasienter har i forhold til bedringsprosessen, samt å forbedre den kliniske behandlingen, knyttet til denne gruppe pasienter. Hensikt: Hensikten er å gi ny kunnskap om dette temaet for å kunne tilby en bedre behandling og praksis, der de subjektive erfaringene og opplevelsene med hensyn til opphold på en lukket psykiatrisk avdeling tillegges mer vekt. Teoretisk forankring: Studien bygger på teori og tidligere forskning om bedringsprosesser, salutogenese, brukermedvirkning og humanistisk perspektiv på psykiske lidelser. Metode: Studien har en fenomenologisk tilnærming med vekt på deskriptivt design. Den bygger på kvalitativ forskningsintervju med fire innlagte pasienter fra en psykiatrisk sykehusavdeling. Analysen bygger på Giorgis tekstkondensering. Resultat: Studien viste at bedringsprosessen ikke bare handlet om pasientene selv eller andres bidrag, men at prosessen involverer flere områder for samspill. Deltakerne ga mange eksempler på profesjonelle som hadde gitt god støtte på ulike vis. Det handlet blant annet om respekt, medmenneskelighet, forståelse, empati og håp, men også om personkjemi. Likeledes ble samspill med pårørende, venner og dyr også fremhevet som viktig i forhold til bedring. Samspill mellom individet og strukturen på sykehuset ble også fremhevet. Dette handlet om å bli inkludert i behandlingen hvor en legger vekt på brukererfaringene i bedringsprosessen, noe som innebærer å innta en ressursorientert fremfor en sykdomsbasert holdning. Konklusjon: Bedringsprosesser i denne konteksten handler om ulike samspill. Godt samspill fordrer blant annet at hjelperen er villig til å la sin forståelse beveges ved å innta en åpen holdning for det som kommer frem i forhold til pasientens opplevelser og erfaringer. Målbevisst satsing, med individuell tilpasset hjelp på brukerens premisser, kan bane vei for et mer likeverdig samspill, og dette vil ha positiv betydning for bedringsprosessenno_NO
dc.subjectbedringsprosesserno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.titleBedringsprosesser : hva kan fremme bedringsprosesser hos innlagte pasienter med psykiske lidelser?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record