Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVassbø, Tove Karin
dc.date.accessioned2009-10-15T08:49:06Z
dc.date.available2009-10-15T08:49:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142062
dc.description.abstractFokus for dette studiet er å beskrive sykepleiepraksis overfor gamle pasienter med brudd som står i fare for eller som har utviklet tilstanden delirium. Delirium er en hyppig forekommende tilstand hos gamle som innlegges i sykehus, særlig blant dem som innlegges med brudd. Delirium blir ofte oversett eller oppfattet som demenssykdom. Konsekvenser av delirium er høyere mortalitet, økt liggetid i sykehus, redusert rehabiliteringspotensialet og påfølgende institusjonalisering. Sykepleieres rolle i forebygging og behandling av delirium er sentral og det knyttes store pleieutfordringer til tilstanden. I studien ble det anvendt halvstrukturerte fokusgruppeintervjuer. Studien ble utført i ortopedisk avdeling ved to sykehus. Studien bekrefter sykepleieres nøkkelrolle i omsorgen for gamle pasienter knyttet til tilstanden delirium. Mangelfull kunnskap gjør det vanskelig for sykepleiere å identifisere og planlegge målrettede tiltak knyttet til gamle pasienter som er i fare for- eller har utviklet delirium. I fremtiden er det nødvendig med praksisforbedringer av sykepleietjenesten til gamle med brudd i spesialisthelsetjenesten for å oppnå kvalitativt bedre tilbud tilpasset denne gruppens særegne behov.nor
dc.format.extent5402825 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.subjectsykepleienor
dc.subjectdeliriumnor
dc.subjecteldrenor
dc.titleUro og uklarhet : en kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med delirium i møte med gamle med bruddnor
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiMedical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778en
dc.subject.nsiMedical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel