Show simple item record

dc.contributor.authorMøthe, Svein
dc.date.accessioned2010-10-01T10:43:57Z
dc.date.available2010-10-01T10:43:57Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141986
dc.description.abstractDette er en studie av forskningsbasert undervisning i høyere utdanning. Studien er et småskala-prosjekt og må betraktes som innledning til et mer omfattende hovedprosjekt der flere sider ved forskningsbasert undervisning vil belyses. Spørsmålene som reises er hvilke vurderinger og erfaringer studenter i allmennlærerstudiet har i forhold til sin utdanning, i hvilken grad de blir kjent med vitenskapelige tenkemåter og arbeidsformer, for eksempel gjennom studentaktive læringsformer, og hvilke forestillinger de har om sitt fremtidige yrke som lærere. I tillegg til den empiriske undersøkelsen, inneholder dette notatet en drøfting av begrepet forskningsbasert undervisning og en relativt omfattende oversikt over relevant forskning.en_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskerud;80
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectforskningen_US
dc.titleForskningsbasert undervisning i allmennlærerutdanningen : retorikk eller realiteten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record