Show simple item record

dc.contributor.authorBallangrud, Brit Bolken
dc.contributor.authorDimmen, Åsmund
dc.contributor.authorSlåtten, Kåre
dc.date.accessioned2008-04-09T08:02:37Z
dc.date.available2008-04-09T08:02:37Z
dc.date.issued2006-09
dc.identifier.isbn82-91116-77-6
dc.identifier.issn0807-4488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141962
dc.description.abstractBfks ledelses- og skoleutviklingsprogram 2004-2006 hadde en meget omfattende målsetting. Hovedmålet har vært knyttet til endringsledelse og utvikling av den lærende organisasjon. Ledelsesprogrammet ble knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid ved den enkelte skole, og det ble forutsatt at hver skoles utviklingsarbeid skulle være en arena for endringsledelse, og framstå som eksempel på hvordan en kan utvikle skolen i retning av en lærende organisasjon. Programmet har omfattet ca 40 toppledere (rektorer og ass rektorer), og ca 90 mellomledere i den videregående skolen i Buskerud. HiBu har hatt ansvaret for del II, mellomlederprogrammet, som har omfattet skoleutviklingsprosjekter, veiledning av ledergruppen på skolene, kurssamlinger om endringsledelse og arbeid i basisgrupper samt nettverksgrupper på tvers av skolene. Rapporten ”Lærende organisasjoner. Mellomlederne og kunnskapsledelse” (Dimmen 2005) forsøkte å gi en vurdering av hvordan mellomlederne ved de videregående skoler i Buskerud etter det første året av ledelsesprogrammet oppfattet ”kunnskapsledelse”, og hvilke dilemmaer som framstår i praksis i ”lærende organisasjoner”. Fylkeskommunenes kompetanseutviklingsplan for 2005-2008 som del av Kunnskapsløftet og Kompetanseløftet fastsatte så at skolene i 2005-2006 spesielt skulle ha fokus på utvikling av kontaktlærerfunksjonen og skolens pedagogiske plattform. Fylkesutdanningssjefen bevilget særskilte prosjektmidler til disse to områdene. Det ble lagt til grunn at lederne dette skoleåret skulle dra nytte av ledelsesprogrammet i arbeidet med disse to utviklingsområdene. Denne rapporten beskriver og vurderer hvilke tiltak skolene har iverksatt for å utvikle kontaktlærerfunksjonen og skolens pedagogiske plattform med vekt på hvordan ledelsesfunksjonene ivaretas i utviklingsarbeid. Rammen for denne vurderingen er en forståelse av hva som kan legges i visjonen om den lærende organisasjon med tilhørende kunnskapsledelse slik det ble presentert i programmets kurssamlinger og i oppgavene som basis- og nettverksgrupper arbeidet mednor
dc.format.extent4310872 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Høgskolen i Buskerudnor
dc.relation.ispartofseries57
dc.subjectlederutviklingnor
dc.subjectskoleutviklingnor
dc.subjectkunnskapsledelsenor
dc.titleKunnskapsledelse ved videregående skoler : ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattformnor
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record