• Ektepars privatliv i demensbolig 

   Førsund, Linn Hege; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Bakgrunn: Selv om utforming og organisering av botilbud for personer med demens kan variere, vektlegges det i dag god boligkvalitet, og enerom er standard uansett bolig- eller institusjonstype. Demenssykdommens forløp gjør ...
  • Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen? 

   Hansen, Anette; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Studiens bakgrunn: Myndighetene oppfordrer til forskning, fagutvikling og veiledning vedrørende miljøbehandling i demensomsorgen. Det finnes ca 66.000 personer med demens i Norge i dag og tallet er økende. Symtomer av ...
  • Kompetanseutvikling i sykehjem : ansattes perspektiv 

   Brenden, Trine Kopperud; Storheil, Anne Julie; Grov, Ellen Karine; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen handler om kompetanseutvikling i sykehjem og baserer seg på en intervjuundersøkelse med ansatte ved to sykehjem. Resultatene viser at de ansatte lærer av hverandre på uformell basis. Imidlertid tyder studien ...
  • Livskvalitet, depressive symptomer og funksjonssvikt hos personer med demens 

   Mjørud, Marit; Engedal, Knut; Barca, Maria Lage; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Bakgrunn: Det er usikkert om sammenhengen mellom livskvalitet, depressive symptomer og funksjonssvikt er like sterk hos personer med demens som hos dem uten demens. Hensikt: Å undersøke sammenhengen mellom livskvalitet, ...
  • Meningsfullt arbeid på sykehjem - erfarne sykepleieres perspektiv 

   Meyer, Siri; Eilertsen, Grethe; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Studiens bakgrunn: Behovet for kompetent fagpersonell er økende innen hele det geriatriske feltet. Kvalifiserte og dyktige sykepleiere på sykehjem er avgjørende for en fremtidig god omsorg for skrøpelige gamle. Det foreligger ...
  • Samarbeid mellom akupunktører og annet helsepersonell - akupunktørens perspektiv 

   Brewer, Cecilie; Grov, Ellen Karine; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Bakgrunn: Nasjonale føringer fremhever nødvendigheten av samarbeid mellom profesjonsgrupper innen palliativ omsorg. Hensikt: Artikkelen beskriver akupunktørers samarbeid med autorisert helsepersonell om pasienter i ...
  • Tilnærminger anvendt i nettverksgrupper for kompetanseutvikling i det palliative fagfeltet 

   Valen, Kristin; Ytrehus, Siri; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Background of the study: Palliative nursing requires specialized knowledge and skills to enable nurses facing complicated conditions and symptoms. Norwegian white papers recommend health services to take place close to the ...